• Základná umelecká škola

    Hudba je zjavením vyššieho rozumu a múdrosti